Apr 3, 2011

Layering experiment

When I am lazy to take my polish off but want a change, I layer something on top. One of my favourite polishes for layering is China Glaze Watermelon Rind which I put over C-C-Courage. I loved the effect it made...the colors went from purple to teal. Lovely!

Když jsem líná odlakovat starý lak, ale přesto chci nějakou změnu, tak na něj dám vrstvu nějakého jinou. Jedním z mých nejoblíbenějších laků na vrstvení je právě Watermelon Rind, který vám dneska chci ukázat na C-C-Courage. Výsledek byl nádherný...barvy se měnily od fialové po tyrkysovou.